« گفتگو »
  • مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان با اشاره به اینکه مصرف گاز در این استان در بیشترین حد خود قرار دارد گفت:در حال حاظر 620 میلیون متر مکعب در روز و در بخش خانگی گیلان مصرف می شود.