ایجاد ۵۰ هزار فرصت شغلی جدید طی دو سال آینده/۵هزار میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای صنعتی پرداخت شد 15 ژانویه 2020

رئیس سازمان صمت گیلان مطرح کرد:
ایجاد ۵۰ هزار فرصت شغلی جدید طی دو سال آینده/۵هزار میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای صنعتی پرداخت شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: با وجود مشکلات مالی، امسال پنج هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال برا