افزایش قیمت سکه در بازار امروز رشت/ثبات قیمت طلا ۲۶ شهریور ۱۳۹۸

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:
افزایش قیمت سکه در بازار امروز رشت/ثبات قیمت طلا

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:سکه امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت طلا تغییری نکرد.

کاهش قیمت سکه در بازار امروز رشت/ ثبات قیمت طلا ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:
کاهش قیمت سکه در بازار امروز رشت/ ثبات قیمت طلا

کاهش قیمت تمام سکه و نیم سکه در بازار امروز رشت/ثبات قیمت ربع سکه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:
کاهش قیمت تمام سکه و نیم سکه در بازار امروز رشت/ثبات قیمت ربع سکه

کاهش قیمت تمام سکه در بازار امروز رشت ۰۹ شهریور ۱۳۹۸

​اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:
کاهش قیمت تمام سکه در بازار امروز رشت

بایگانی‌ها بورس | ندای گیلان
آغاز بکار نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری بورس، بیمه، بانک و توانمندی‌های صادراتی در منطقه آزاد انزلی ۰۶ شهریور ۱۳۹۸

آغاز بکار نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری بورس، بیمه، بانک و توانمندی‌های صادراتی در منطقه آزاد انزلی

نخستین نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری بورس، بیمه، بانک و توانمندی‌های صادراتی در منطقه آزاد انزلی آغاز بکار کرد.

کاهش قیمت نیم سکه و طلا در بازار امروز رشت ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

کاهش قیمت نیم سکه و طلا در بازار امروز رشت

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:تمام سکه و ربع سکه امروز در بازار رشت گران ، نیم سکه و طلا ارزان شد.

افزایش قیمت تمام سکه و طلا در بازار امروز رشت/کاهش قیمت نیم و ربع سکه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
​اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

افزایش قیمت تمام سکه و طلا در بازار امروز رشت/کاهش قیمت نیم و ربع سکه

​اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت گران و نیم سکه و ربع سکه ارزان شد.

افزایش قیمت سکه و طلا در بازار امروز رشت ۰۲ بهمن ۱۳۹۷
اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

افزایش قیمت سکه و طلا در بازار امروز رشت

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

افزایش قیمت تمام سکه و ربع سکه در بازار امروز رشت/طلا ارزان شد ۰۱ بهمن ۱۳۹۷
اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

افزایش قیمت تمام سکه و ربع سکه در بازار امروز رشت/طلا ارزان شد

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:تمام سکه و ربع سکه امروز در بازار رشت گران و طلا ارزان شد ولی قیمت نیم سکه تغییری نکرد.

افزایش قیمت تمام سکه و ربع سکه در بازار امروز رشت /عدم تغییر قیمت طلا ۲۹ دی ۱۳۹۷
 اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

افزایش قیمت تمام سکه و ربع سکه در بازار امروز رشت /عدم تغییر قیمت طلا

 اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:تمام سکه و ربع سکه امروز در بازار رشت گران و نیم سکه ارزان شد ولی قیمت طلا تغییری نکرد.

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد ۲۷ دی ۱۳۹۷
طبق اعلام اتحادیه:

سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه و طلا امروز در بازار رشت گران شد.

افزایش قیمت سکه دربازار امروز رشت/ ثبات قیمت طلا ۲۵ دی ۱۳۹۷
اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

افزایش قیمت سکه دربازار امروز رشت/ ثبات قیمت طلا

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه امروز در بازار رشت گران شد ولی قیمت طلا تغییری نکرد.

افزایش قیمت تمام سکه و نیم سکه در بازار امروز رشت ۱۷ دی ۱۳۹۷
اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

افزایش قیمت تمام سکه و نیم سکه در بازار امروز رشت

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه و نیم سکه امروز در بازار رشت گران، ربع سکه و طلا ارزان شد.

کاهش قیمت طلا و سکه در بازار امروز رشت ۱۲ دی ۱۳۹۷
اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

کاهش قیمت طلا و سکه در بازار امروز رشت

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: طلا و سکه امروز در بازار رشت ارزان شد.

افزایش قیمت سکه در بازار امروز رشت/ ثبات قیمت طلا ۱۱ دی ۱۳۹۷
اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

افزایش قیمت سکه در بازار امروز رشت/ ثبات قیمت طلا

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:سکه امروز در بازار رشت گران شد ولی نرخ طلا تغییری نکرد.

کاهش قیمت تمام سکه ، نیم سکه و طلا در بازار امروز رشت ۰۸ دی ۱۳۹۷
اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

کاهش قیمت تمام سکه ، نیم سکه و طلا در بازار امروز رشت

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:تمام سکه ، نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان و ربع سکه گران شد.

افزایش قیمت سکه در بازار امروز رشت/ثبات قیمت طلا ۰۴ دی ۱۳۹۷
​اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

افزایش قیمت سکه در بازار امروز رشت/ثبات قیمت طلا

ا​تحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه امروز در بازار رشت گران شد ولی قیمت طلا تغییری نکرد.

افزایش قیمت تمام سکه، نیم سکه و طلادر بازار امروز رشت ۰۳ دی ۱۳۹۷
اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

افزایش قیمت تمام سکه، نیم سکه و طلادر بازار امروز رشت

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه، نیم سکه و طلا امروز در بازار رشت گران و ربع سکه ارزان شد.

افزایش قیمت تمام سکه ، ربع سکه و طلا در بازار امروز رشت ۰۲ دی ۱۳۹۷
اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

افزایش قیمت تمام سکه ، ربع سکه و طلا در بازار امروز رشت

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه ، ربع سکه و طلا امروز در بازار رشت گران و نیم سکه ارزان شد.

کاهش قیمت طلاو سکه در بازار امروز رشت ۲۱ آذر ۱۳۹۷
اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

کاهش قیمت طلاو سکه در بازار امروز رشت

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان شد.

کاهش قیمت طلاو سکه در بازار امروز رشت ۱۸ آذر ۱۳۹۷
اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

کاهش قیمت طلاو سکه در بازار امروز رشت

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: سکه امروز در بازار رشت ارزان شد.

افزایش قیمت طلاو سکه در بازار امروز رشت ۱۷ آذر ۱۳۹۷
اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

افزایش قیمت طلاو سکه در بازار امروز رشت

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:طلا و سکه امروز در بازار رشت گران شد.

افزایش قیمت طلا و سکه در بازار امروز رشت ۲۷ آبان ۱۳۹۷
اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد :

افزایش قیمت طلا و سکه در بازار امروز رشت

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: طلا و سکه امروز در بازار رشت گران شد.

افزایش قیمت طلاو سکه در بازار امروز رشت ۱۲ آبان ۱۳۹۷
اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

افزایش قیمت طلاو سکه در بازار امروز رشت

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:طلا و سکه امروز در بازار رشت ارزان شد.

افزایش قیمت سکه در بازار امروز رشت/ عدم تغییر قیمت طلا ۰۶ آبان ۱۳۹۷
اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

افزایش قیمت سکه در بازار امروز رشت/ عدم تغییر قیمت طلا

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:سکه امروز در بازار رشت گران شد اما قیمت طلا تغییری نکرد.

افزایش قیمت تمام سکه و ربع سکه در بازار امروز رشت/کاهش قیمت نیم سکه و طلا ۳۰ مهر ۱۳۹۷
اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

افزایش قیمت تمام سکه و ربع سکه در بازار امروز رشت/کاهش قیمت نیم سکه و طلا

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:تمام سکه و ربع سکه امروز در بازار رشت گران اما قیمت نیم سکه و طلا ارزان شد.

کاهش قیمت تمام سکه و طلا در بازار امروز رشت /افزایش  قیمت نیم سکه و ربع سکه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

کاهش قیمت تمام سکه و طلا در بازار امروز رشت /افزایش قیمت نیم سکه و ربع سکه

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: تمام سکه و طلا امروز در بازار رشت ارزان اما قیمت نیم سکه و ربع سکه گران شد.

نرخ سکه و طلا امروز در بازار رشت ۱۹ مهر ۱۳۹۷
اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

نرخ سکه و طلا امروز در بازار رشت

اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد: قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار هم امروز ۴ میلیون و ۴۳۰ هزار ریال است.

دلار 16 هزارتومانی و نا امیدی بازار به کاهش قیمت ها/چرا روند صعودی نرخ دلار متوقف نمی شود؟ ۰۳ مهر ۱۳۹۷
گزارش اقتصادی؛

دلار 16 هزارتومانی و نا امیدی بازار به کاهش قیمت ها/چرا روند صعودی نرخ دلار متوقف نمی شود؟

قیمت دلار دیروز بعد از ظهر به بیش از 15 هزار و 900تومان هم رسید در حالی که امروز با 16 هزار و 80 تومان معامله می شود

فراهم شدن فرصت جدید برای دریافت سود سهام عدالت ۲۴ تیر ۱۳۹۷
سازمان خصوصی سازی اعلام کرد:

فراهم شدن فرصت جدید برای دریافت سود سهام عدالت

مشمولان سهام عدالت که شماره شبای بانکی خود را در سامانه سهام عدالت وارد نکرده‌اند از امروز ۲۴ تیر ماه برای بار دیگر فرصت دارند تا شماره شبای بانکی خود را در این سامانه ثبت کنند.

بازار دوم ارز چیست؟/چرا دولت نباید با بازار وارد جنگ شود؟ ۱۳ تیر ۱۳۹۷
تحلیل اقتصادی:

بازار دوم ارز چیست؟/چرا دولت نباید با بازار وارد جنگ شود؟

با این اقدام درواقع دولت از جنگیدن با بازار منصرف شده است و واقعیت بازار را پذیرفته است چرا که راه‌اندازی بازار دوم ارز به تخصیص بهتر منابع ارزی و افزایش توان درآمدی دولت منجر خواهد شد.

افزایش ناگهانی قیمت جهانی طلا ۱۹ فروردین ۱۳۹۶

افزایش ناگهانی قیمت جهانی طلا

این خبر که اولا درگیری بیشتر آمریکا در خاورمیانه و ثانیا احتمال تنش‌آمیز شدن روابط آمریکا و روسیه را مطرح می‌کرد، بلافاصله بازارهای جمعه را متاثر کرد

تحلیل یورونیوز از کاهش ارزش پول ایران/چرا دلار گران شد؟ ۰۹ دی ۱۳۹۵

تحلیل یورونیوز از کاهش ارزش پول ایران/چرا دلار گران شد؟

شبکه خبری” یورو نیوز” اروپا با نگاهی به افت قابل توجه ارزش ریال ایرانی در برابر دلار آمریکا در روزهای گذشته دو دلیل عمده خارجی را برای آن ذکر کرده است

اختلاس شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین در دولت احمدی‌نژاد/ ۲.۷ میلیون دلار خسارت ارزی و ۸۲۸ میلیارد خسارت ریالی ۲۹ تیر ۱۳۹۵

اختلاس شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین در دولت احمدی‌نژاد/ ۲.۷ میلیون دلار خسارت ارزی و ۸۲۸ میلیارد خسارت ریالی

بررسی اجمالی گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) ، نشان می‌دهد در سال‌های پایانی فعالیت دولت دهم، سوء استفاده‌ها، سوء مدیریت‌ها و اختلاس‌های بزرگ، صدمه‌های شدیدی به کارگران، وارد کرده است.

پایان مخلوق محمود احمدی‌نژاد ۱۵ فروردین ۱۳۹۵

پایان مخلوق محمود احمدی‌نژاد

ارز مبادله‌ای در حال پیوستن به تاریخ است. این ارز که مخلوق دولت احمدی‌نژاد بود، حالا به دست دولت روحانی در حال پیوستن به تاریخ است.

نرخ واقعی سهام پدیده هنوز مشخص نیست ۲۵ اسفند ۱۳۹۴

نرخ واقعی سهام پدیده هنوز مشخص نیست

عضو هیات مدیره جدید پدیده شاندیز گفت: هنوز مشخص نیست چه عددی برای هر یک سهم در نظر گرفته شود.

داد و ستد بیش از 15 میلیون سهم در بورس رشت ۱۱ بهمن ۱۳۹۴

داد و ستد بیش از 15 میلیون سهم در بورس رشت

معاملات امروز توسط ۳۰ شرکت کارگزاری در رشت انجام شد که از این میزان ۶۲ درصد مربوط به خرید سهام بود

۰۵ مهر ۱۳۹۴

۶روز سرنوشت‌ساز زنجانی

۶ روز تا برگزاری دادگاه بزرگترین فساد مالی چند دهه اخیر باقی مانده است.

۰۱ مهر ۱۳۹۴

کل بورس ایران به اندازه یک قهوه‌فروشی آمریکا ارزش دارد!

شاهین چراغی معتقد است: ارزش کل بازار سهام ایران با تمام صنایع و شرکت‌های حاضر در آن، با ارزش شرکت آمریکایی استارباکس که تنها یک قهوه‌فروشی زنجیره‌ای است برابری می‌کند.

۲۵ شهریور ۱۳۹۴

رشد ۱۰ درصدی حقوق کارکنان متناسب با واقعیت های زندگی نیست/مردم در شرایط سختی بسر می برند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان آنکه اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی دولت باید متناسب با واقعیت های زندگی مردم باشد، گفت: رشد ۱۰ درصدی حقوق متناسب با این واقعیت ها نیست

۲۳ شهریور ۱۳۹۴

بیش از ۱۳هزارمیلیارد ریال مطالبات معوقه بانک های گیلان

بانک های عامل گیلان ۱۳هزارو۶۰۰میلیون ریال مطالبه معوقه دارند.

۲۳ شهریور ۱۳۹۴

ایران به جمع کشورهای صادرکننده بنزین پیوست

با انعقاد توافقنامه صدور بنزین به عراق، ایران برای اولین بار درفهرست کشورهای صادرکننده بنزین قرار گرفت.

۲۳ شهریور ۱۳۹۴

سرانجام صرافی های غیرمجاز

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی از عزم این بانک برای ایجاد ثبات در بازار ارز خبر داد.

۲۳ شهریور ۱۳۹۴

کاهش 2 درصدی نرخ تورم در گیلان

استاندار گیلان از کاهش دو درصدی نرخ تورم این استان تا مرداد ماه امسال خبر داد و گفت: نرخ رشد تورم در این مدت در کشور ۱۳٫۸ درصد و در گیلان ۱۱٫۹ درصد بوده‌است

۲۲ شهریور ۱۳۹۴

قدرت و دلار کافی برای مدیریت بازار را داریم

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عیدی امسال کارکنان دولت را ۶۸۷ هزار تومان اعلام کرد و گفت: یارانه نقدی این ماه تا ۲۷ یا ۲۸ شهریور به حساب سرپرست خانوارهای واجد شرایط واریز می شود.

۲۱ شهریور ۱۳۹۴

بالغ بر 48 میلیارد ریال کالا دربورس کالای منطقه آزاد انزلی معامله شد

مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی از معامله بالغ بر ۴۸ میلیارد ریال کالا طی هفته گذشته در تالار اختصاصی بورس کالای این منطقه خبر داد.

۰۷ مرداد ۱۳۹۴

دو سناریوی اقتصاد پساتحریم

، در کوتاه مدت دولت به دنبال رفاه نسبی و سرمایه‌گذاری خارجی برود و ارزی را که در خارج از کشور بوده و در شرایط پساتحریم آزاد خواهد شد، به کالا تبدیل کند.

۳۱ تیر ۱۳۹۴

بابک زنجانی با گردن کلفتی نمی گوید پول ها کجاست / این خیال خام را به گور خواهید برد که در این دولت، بابک زنجانی دوم و سوم بوجود بیاید

ندای گیلان:معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه “برخی اصرار دارند بگویند در این دولت هم ممکن است تخلف رخ دهد”، گفت: آنهایی که ادعا می‌کنند در دولت یازدهم بابک زنجانی دوم و سوم شکل می‌گیرد، این خیال خام را به گور می‌برند.

۲۹ تیر ۱۳۹۴

تورم در 6 دولت گذشته چقدر بود؟کدام دولت کمترین رشد اقتصادی را داشت؟

میانگین تورم در دولت‌های پنجم و ششم ۲۵.۳ درصد، هفتم و هشتم ۱۵.۸ درصد، نهم و دهم ۱۷.۷ درصد و در دولت یازدهم (آخرین تورم اعلامی) ۱۵.۶ درصد بوده است.