عدم تایید صلاحیت ۳۳ داوطلب گیلانی در هیأت های اجرایی/۲۶ داوطلب انصراف دادند/حوزه های فومن و شفت و تالش،رضوانشهر و ماسال بیشترین تعداد انصرافی را داشتند 18 دسامبر 2019

رئیس ستاد انتخابات گیلان خبر داد:
عدم تایید صلاحیت ۳۳ داوطلب گیلانی در هیأت های اجرایی/۲۶ داوطلب انصراف دادند/حوزه های فومن و شفت و تالش،رضوانشهر و ماسال بیشترین تعداد انصرافی را داشتند

۴۰۶ داوطلب از ۴۶۵ داوطلب انتخابات مجلس یازدهم در گیلان تایید صلاحیت شدند و ۳۳ نفر ه