« اقتصادی »
  • مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان، با بیان یانکه طرح تامین آب شرب 370 روستای گیلان در دست اجراست، گفت: با بهره برداری از این طرح 3 درصد به شاخص بهره مندی روستاهای گیلان افزوده می شود.

  • مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان گفت: فاز عملیاتی فعالیت منطقه ویژه لاهیجان به عنوان یک منطقه هوشمند اقتصادی بر پایه فناوری طی سه ماه آینده تدوین و تکمیل شده و به دبیرخانه سازمان مناطق ویژه ارائه می شود.

  • پیشنهاد شده در سال 97 نیز اعتبار خرید تضمینی گندم از ردیف های دیگر تامین شده و اعتبارات به جای مانده صرف پرداخت یارانه نقدی و پوشش خانوارهایی شود که به صورت ناخواسته از دریافت یارانه نقدی باز مانده‌اند.

  • سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل کشاورزی و منابع طبیعی از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور اقتصادی از ١٥.٦ درصد در قانون بودجه ١٣٩٦ به رقم ١٢.٦ درصد در لایحه بودجه ١٣٩٧ رسیده و ٣.٢ درصد کاهش یافته است

  • پیشتر مسئولان سازمان خصوصی سازی رقم 150 هزار تومان را به صورت تقریبی برای سود سهام عدالت پرداختی به کسانی که مالک کامل سهام باشند، اعلام کرده بودند.

  • دولت یازدهم که تاکید داشت پرداخت یارانه نقدی را هدفمند خواهد کرد و غربالگری را به طور جدی انجام می‌دهد، بحث‌های زیادی را هم مطرح کرد ولی در نهایت هیچ کدام به ساماندهی یارانه‌بگیران منتهی نشد.