« سیاست »
  • هاشمی رفسنجانی در سال‌های مختلف چه در زمان اصلاحات و چه در زمان احمدی‌نژاد و اصول‌گرایان مورد هجمه‌های شدید قرار گرفت اما او با این ویژگی صبر روحانی در برابر مخالفان را می‌ستاید

  • وعده‌هایی بزرگ، هوس‌انگیز، معجزه‌وار، فوری و زودرس و به همان اندازه غیرمتعارف، خطرناک و تا حد زیادی ناممکن که می‌تواند همه زندگی شما را مختل کند.

  • نگارنده بعنوان یک شهروند ایرانی در این مجال کوتاه تا انتخابات از ملاک و معیارهای خود برای اعتماد و انتخاب مجدد حسن روحانی بعنوان رئیس‌جمهور دوازدهم داد سخن می‌راند

  • آقای روحانی کار سختی پیش دارد، اما می‌توان خو‌بین بود که در شکل‌گیری این رقابت حتما پیروزی با آقای روحانی است