« تالش »
  • پیش از ظهر امروز طی مراسمی که با حضور مهدوی،فرماندار تالش و مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان برگزار شد محمد تقی نظیری به عنوان شهردار جدید شهر چوبر معرفی شد.

  • چه توجیهی دارد که ایشان قبل از روشن شدن مسئله و اثبات مجرمیت سازمان برنامه و بودجه در مسئله استخدام ها، در رفتاری ناپسند ، در مسجد محمدیّه و در میان اقشارمختلف مردم شهرستان تالش، جوانان بیکار تالشی را دعوت به تجمع می کند؟!! آیا این رفتار چیزی غیر از سیاسی کردن فضا و تأثیرگذاری بر انتخابات اردیبهشت سال ۹۶ است؟!