« رودسر »
  • شاهانی که در دوره اخیر کاندیدای شورای شهر رودسر نیز بود توانست رای شهروندان رودسری را به خود اختصاص دهد که این امر نیز میتواند برای 5 عضو منتخب شورای شهر رودسر نقطه عطف و قابل اتکا جهت انتخاب شاهانی رودسری با تجربه باشد.

  • پنج متهم که اقدام به حفاری غیر مجاز به قصد کشف اشیای عتیقه کرده بودند، توسط ضابطان یگان حفاظت میراث فرهنگی رودسر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

  • وحیدی با بیان اینکه در این رابطه 2 نفر دستگیر شده اند ابراز داشت: این کاندیدای شورای شهر کلاچای به دلیل شدت جراحات و خونریزی زیاد فورا به بیمارستان شهید انصاری رودسر منتقل شده است.

  • پلنگ مجروحی که اوایل هفته قبل به دلیل آسیب دیدگی مهره های کمر، توسط کارشناسان محیط زیست گیلان و رودسر زنده‌گیری شده بود پس از انتقال به تهران مورد معاینه دقیق پزشکی قرار گرفت و روز گذشته جراحی شد.