پس از اتفاق این حادثه که در ساعت ۶ صبح رخ داد نیروهای اورژانس سریعا تیم فوریتهای پزشکی را به محل اعزام کردند

بستن کمربند ایمنی جان ۵ مصدوم حادثه واژگونی سوزوکی را نجات داد.
ندای گیلان:بامداد امروز ( ۲۸بهمن) یک دستگاه خودرو سوزوکی که به سمت انزلی در حال حرکت بود به علت ورود ناگهانی یک سگ در مسیر حرکتش مجبور به انحراف از مسیر اصلی و در نهایت واژگونی خودرو شد. پس از اتفاق این حادثه که در ساعت ۶ صبح رخ داد نیروهای اورژانس سریعا تیم فوریتهای پزشکی را به محل اعزام کردند. گفتنی است تیم فوریتهای پزشکی پس از بررسی وضعیت مصدومین و ارایه خدمات فوریتهای پزشکی یک مصدوم را به بیمارستان پورسینا منتقل کرد و خوشبخاته به سایر سرنشینان آسیب جدی وارد نشد. رضا پور شعبان شهردار و محمدرضا بدیعی فر رئیس شورای شهر انزلی از جمله سرنشینان این خودرو بودند.
منبع :دیار میرزا