رئیس سازمان سیما و منظر شهرداری رشت گفت:رنگ آمیزی المان ها در حالی انجام می شود که هنوز بسیاری از کارگران، پاکبانان، نیروهای خدمات شهری و فضای سبز درگیر مبارزه با ویروس خطرناک کرونا هستند.

به گزارش ندای گیلان، رئیس سازمان سیما و منظر شهرداری رشت گفت:برای ایجاد فضای شاداب و همچنین افزودن به زیبایی و بهبود چهره و سیمای شهر، این المان ها، تندیس ها و سردیس ها مجدداً با آغاز فصل بهار رنگ آمیزی شده اند.

وی افزود:سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری رشت به شکلی زیبا و جذاب این نمادهای شهری را مجدداً رنگ آمیزی کرده و روحی تازه در کالبد جامعه دمیده است.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد:رنگ آمیزی این المان ها در حالی انجام می شود که هنوز بسیاری از کارگران، پاکبانان، نیروهای خدمات شهری و فضای سبز درگیر مبارزه با ویروس خطرناک کرونا هستند.