عیسی کاظمی در نشست شهردار و اعضای شورای شهر با شهروندان سیاهکلی که در مسجد جامع این شهرستان برگزار شد، در جمع مردم سخنرانی کار کرد.

ندای گیلان:عیسی کاظمی در نشست شهردار و اعضای شورای شهر با شهروندان سیاهکلی که در مسجد جامع این شهرستان برگزار شد، در جمع مردم سخنرانی کار کرد. سایت«در سیاهکل» در خصوص این نشست نوشته:شهردار سیاهکل با بیان اینکه برخی ها می خواهند افکار را به سمت خود بکشانند، اظهار داشت: آنهایی که اعتراض می کنند با شهردار قبلی بودند و درِ اتاق وی برای آنها باز بود. آنهایی که از ما سئوال پرسیدند؛ هیچکدام نماندند تا پاسخ سئوالات خود را دریافت کنند. کاظمی در رابطه با انتقادهایی که در رابطه با آسفالت نبودن کوچه ها و خیابان های سطح شهر از شهردار شد، گفت: از یاد نبرید زمانی را که من به سیاهکل آمدم، داخل شهر مانند جاده خاکی بود. وی تصریح کرد: برخی می خواهند من نیز مانند آنهایی باشم که رانت می خورند، کسی که می خواهد درست کار کند راهش همین است. متأسفانه در شهر سیاهکل ما با این مشکلات کار می کنیم. شهردار سیاهکل خطاب به یکی از حاضرین در این نشست که در زمان صحبت صفری به وی اعتراض کرده بود، گفت: آقای … شما که با رنجبر شهردار سابق سیاهکل بسیار نزدیک بودید و هر روز نزد رنجبر می رفتید. شهردار سیاهکل تصریح کرد: من تا دو سال دیگر اینجا هستم و پس از آن به شهر خودم می روم و نمی خواهم در این مدت به شهروندان سیاهکلی خیانت کنیم.