معاون فرهنگی امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان گفت : فعالیت سمن ها با تشکیل شورای هماهنگی ،کیفیت بخشی می شود .

به گزارش نداي گيلان: هاشم اسماعیلی  افزود : با تشکیل شورای هماهنگی سازمان های مردم نهاد ، تلاش خود را برای کیفیت بخشی فعالیت سمن ها در قالب برپایی جلسه های هم اندیشی و نیز برشمردن اهمیت این نهاد اثرگذار در بین جوانان توسعه خواهیم داد .
وی اظهار کرد : یکی از محورهای فعالیت سیزده گانه سند ملی توسعه ساماندهی امور جوانان ، برنامه شناسی و تقویت سازمان های مردم نهاد خواهد بود که 43 سمن به عنوان راهبرد اولیه امور جوانان تاسیس شده است.
وی ادامه داد : البته اگر کمیت در تاسیس سازمان های مردم نهاد در قامت کنونی ادامه پیدا کند ، بدون تردید در راهبرد توسعه امور جوانان توفیق قابل ملاحظه ای بدست نخواهیم آورد .
وی بیان کرد : هر کمیتی باید به کیفیت ختم شود و سمن ها باید با افزایش تعداد اعضاء و تقسیم وظایف به شکل ملموس تری در فعالیت های اجتماعی مشارکت داشته باشند .
معاون فرهنگی امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان ،حضور نماینده سمن ها در شورای داوری طرح های اداره کل ، مشارکت در اجرای تفاهم نامه با دستگاه های اجرایی و نیز تاسیس سمن سراها را از ماموریت هایی نام برد که باید سازمان های مردم نهاد در آن نقش پررنگی داشته باشند .
هاشم اسماعیلی خاطرنشان کرد : هر سازمان مردم نهاد باید از نیروهایی تشکیل شود که برآیند اندیشه های آنان به پیشبرد اهداف مورد نظر منتهی شود .
وی در این ارتباط به ایجاد شورای هماهنگی در درون این سازمان ها اشاره کرد و گفت : با تشکیل شورایی متشکل از پنج عضو ، انتظار می رود روند فعالیت سمن ها به سوی کیفیت بخشی امور حرکت کرده و در نتیجه محصول این تعامل به بهبود فرایندهای توسعه ختم شود