« لاهیجان »
  • شهرداری لاهیجان به مناسبت هفته منابع طبیعی در روز شنبه 19 اسفند در برنامه ای با عنوان هشت محل، هشت بهشت اقدام به کاشت نهال درخت در محلات سطح شهر لاهیجان خواهند کرد.

  • مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان گفت: فاز عملیاتی فعالیت منطقه ویژه لاهیجان به عنوان یک منطقه هوشمند اقتصادی بر پایه فناوری طی سه ماه آینده تدوین و تکمیل شده و به دبیرخانه سازمان مناطق ویژه ارائه می شود.

  • تمیزکار گفت:جزیره لاهیجان دغدغه اصلی کلیه اعضای شورای شهر و شهروندان شریف لاهیجان بوده و با توجه به اینکه پرونده جزیره لاهیجان در مرحله تجدید نظربوده ، انتظار داریم، پیگیری موضوع از طریق وکیل پرونده ادامه داشته باشد