همایش تجلیل از برگزیدگان صنعتی و معدنی استان گیلان با حضور معاون وزیر صنعت و جمعی دیگر از مدیران استان برگزار شد.

به گزارش ندای گیلان همایش تجلیل از برگزیدگان صنعتی و معدنی استان گیلان با حضور معاون وزیر صنعت،استاندار گیلان،رئیس سازمان صنعت معدن گیلان،فرماندار رشت و جمعی دیگر از مدیران استان در سالن بانک کشاورزی برگزار شد.