حاجی پور با بیان اینکه این آخرین باری است که به مردم گیلان توهین می شود, یادآور شد: هرگز نمی‎گذاریم دیگر چنین جسارتی روی بدهد و تکرار این گونه حرف ها قطعا پاسخ های مناسبی خواهد داشت.

به گزارش  ندای گیلان، عضو شورای شهر رشت با بیان اینکه برای سرمایه گذاری باید دید ما باز باشد، متذکر شد: نباید این گونه باشد سرمایه گذاری را بیاوریم و پس از اینکه کارش تمام شد پرده ای بزنیم و کار و کاسبی فرد را تعطیل کنیم.
حاجی پور افزود: آنهایی که گستاخانه می گویند مدیران و فرزندان گیلان رطوبت گرفتند باید بدانند که خودشان رطوبت گرفته‎اند. ما هرگز اجازه چنین جسارتی را نمی دهیم و این افراد باید ادبیات خودشان را در سرزمین میرزا کوچک عوض کنند و بدانند اینجا سرزمین بزرگان است، مگر مردم گیلان را نمی‎شناسید که می گویید رطوبت گرفته اند! عضو شورای شهر رشت متذکر شد: مواظب حرف زدنتان باشید و هر چیزی را بر روی دهانتان جاری نکنید امروز سرمایه گذاران بسیاری دارند به سمت شهرمان می آیند.
وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: امروز با افتخار می گویم که امروز کاری که ثابت قدم فرزند شهر رشت دارد انجام می دهد در ۵۰ سال گذشته انجام نشده است.
طبیعی است که وقتی که ما باهم رفاقت نمی کنیم دیگران سو استفاده خواهند کرد. حاجی پور با بیان اینکه این آخرین باری است که به مردم گیلان توهین می شود, یادآور شد: هرگز نمی‎گذاریم دیگر چنین جسارتی روی بدهد و تکرار این گونه حرف ها قطعا پاسخ های مناسبی خواهد داشت. به هیچ وجه توهین به مردم شریف گیلان و شهر رشت را نخواهیم پذیرفت زیرا گیلان و شهر رشت شهر اولین هاست.
عضو شورای شهر رشت با بیان اینکه به زودی در شهر رشت بزرگترین و طویل ترین پل عابرپیاده ساخته می شود اظهار کرد: باید راه را برای سرمایه گذاران باز کنیم و نباید بخیل باشیم و اجازه بدهیم سرمایه گذار بیاید.
منبع :دیارمیرزا