عضوشورای شهر لشت نشاء بابیان اینکه برای حمل زباله در سطح شهرستان با کمبود وسیله حمل و نقل مواجه بودیم افزود: در این راستا به همت مهندس کوچی نژاد یک ماشین حمل زباله بصورت رایگان در اختیار شهرداری لشت نشا قرار گرفت.

محمد صادقی عضو شورای شهر لشت نشا  و نماینده استان در شورای عالی استانها در گفتگو با ندای گیلان مطرح کرد: جبارکوچکی نژاد در ادواری  که بعنوان نماینده مجلس شورای اسلامی (منتخب شهرستان رشت و خمام ) حضور دارد، همواره همراه و حامی مردم لشت نشا بوده و نگاهی پدرانه به مردمان این بخش دارد.

صادقی  گفت: توسعه پروژه های عمرانی و شهرسازی  از جمله آسفالت سطح شهر لشت نشا با پیگیری وی و همکاری راهداری صورت گرفت.

وی بابیان اینکه برای حمل زباله در سطح شهرستان با کمبود وسیله حمل و نقل مواجه بودیم افزود: در این راستا به همت مهندس کوچی نژاد یک ماشین حمل زباله بصورت رایگان در اختیار شهرداری لشت نشا قرار گرفت.

عضو شورای لشت نشا در خاتمه ضمن قدردانی از زحمات و حمایت های نماینده چهار دوره مجلس شورای اسلامی منتخبت مردم رشت وخمام خاطر نشان کرد: در حوزه کشاورزی نیز در حوزه آبرسانی ولایروبی هم اقدامات حائز اهمیتی صورت گرفته است.