شفقی با حضور در بین مردم سراوان گفت:ما شاهد دو معضل عمده وجود مگس و بوی زباله ها می باشیم،برای مقابله با این دو معضل تمامی ادارات و دستگاه هارا بسیج خواهم کرد.

به گزارش ندای گیلان،در پی اعتراض و تجمع مردم به وضعیت انباشت زباله در منطقه سراوان و بی توجهی مسئولان نسبت به این امر،فرماندار رشت با حضور در محل تجمع حاضر شده و پس از گوش دادن به سخنان معترضین اظهار داشت:واقعیت این است اگر کسی زیبایی های شهر رشت و توریسم و طبیعت گردی را بخواهد تعریف کند یقینا بدون جنگل های زیبای سراوان نمیتوان زیبایی هارا تفسیر کرد.

سیروس شفقی افزود: ما در اینجا حضور داریم تا واقعیت هارا یکبار دیگر باهم مرور کنیم و اگر در اینجا قولی به شما می دهم نشات گرفته از نشست های قبلی با نمایندگان می باشد از اینرو صحبت کردن با اهالی  سراوان سخت می باشد زیرا قول هایی داده شد که در نهایت بی نتیجه ماند.

وی گفت: در گذشته بنده با دیدن آب شرب سراوان بسیار متاسف شدم و چیزی برای گفتن نداشتم ولی بعداز همان روز با برگزاری نشست ها و جلسات مکرر به این نتیجه رسیدم به واسطه  وضعیت زمین ساختی این منطقه 50 چاه هم بزنیم همین روند ادامه دارد و این راهکار نبود نتیجه 6بار این موضوع را پیگیری کردیم تا به نتیجه برسد و 750میلیون تومان اعتبار هم به آن اختصاص دادیم تا آب را از چاه های فیلمن بگیریم و تزریق کنیم تا از این چاه ها به دور باشند.

فرماندار رشت در ادامه افزود: بنده این قول را می دهم تا عید یا زودتر عملیات 7ونیم کیلومتر شبکه گذاری از چاه هارا آغاز و به شبکه های شما تزریق کنیم ،این حق شمامردم سراوان است حقی که باید زودتر به آن فکر می کردیم و ما مسئولین کوتاهی کردیم.

شفقی با بیان اینکه امسال حتی آب جوکول بندان را هم مورد بررسی قرار دادیم گفت: 700میلیون تومان فقط برای جوکول بندان اختصاص دادیم و درمجموع 11میلیارد تومان برای منطقه ی سراوان اعتبارات مصوب کردیم به این دلیل که بنده هم احساس کردم مطالبات انباشته شده  زیادی در این منطقه وجود دارد.

سیروس شفقی در بخشی از سخنان خود بیان داشت: در کنار تمام این زیبایی ها 33سال است زباله در این منطقه انباشته می شود ولی نمیتوان منکر حرکت های مسئولین در دوسال اخیر باشیم هر چند حرکت هایی که فاقد تحلیل درست از وضعیت بوده و در نهایت در خصوص وضعیت انباشت سراوان کوتاهی صورت گرفت زیرا اگر‌ رانش زباله و سم پاشی ها در زمان دوهفته ای صورت می گرفت یقینا شاهد این وضعیت نبودیم.

فرماندار رشت اذعان داشت:ما شاهد دو معضل عمده وجود مگس و بوی زباله ها می باشیم،برای مقابله با این دو معضل تمامی ادارات و دستگاه هارا بسیج خواهم کرد تا ظرف دوهفته که فصل تخم ریزی مگس ها می باشد با جدیت به این مساله بپردازند و ماشین های ادارات را جهت کاهش حجم زباله ها در این منطقه آماده می کنم.


https://t.me/joinchat/AAAAADvF5lVUQ_e7RpPBBg

https://t.me/joinchat/AAAAADvF5lVUQ_e7RpPBBg

رشت پرس