عضو شورای شهر رشت گفت: من قسم می خورم هیچ گونه دخل و تصرفی در عزل و نصب های کسی نداشتم اما متاسفانه حرف های من گاهی تحریف می شود و بنده اعلام می کنم تاکنون هیچ نیت بدی در این خصوص نداشته ام‌.

به گزارش خبرنگار ندای گیلان از رشت،احمد رمضان پور نرگسی در جلسه شورای شهر رشت اظهار داشت:قطعا همه می خواهیم داشته های خودمان را برای توسعه شهرمان عرضه کنیم و بنده تمایلی برای حضور در انتخابات شورای شهر نداشتم اما بعنوان یک تکلیف آمدم و خوشحالم که این توفیق نسیبم شد.
وی افزود:گاهی برخی صحبت ها گفته می شود و عده ای ناراحت می شوند و بنده از آقای رسولی،جذب و عبداللهی عذر خواهی می کنم چرا که در دفاع از سپید رود واژه ای گفته بودم که مناسب نبود.
وی بیان داشت:می خواهم بعنوان یک دوست در کنار مردم باشم و اگر احیانا صحبتی می شود هیچ بی احترامی در کار نیست.
رمضان پور با اشاره به اینکه در جلسه گذشته از واژه بدی بعنوان باند بازی استفاده کردم اذعان داشت: برای همدلی و توسعه شهرمان از گفتن آن واژه عذر خواهی می کنم چرا که معتقدم وقتی از مسیر خارج می شویم باید دوباره به مسیر مناسب برگردیم.
این عضو شورا تصریح کرد:تمام تلاش و کوشش من در جلسات بر مدار دوستی ،وحدت و یگانگی است .
وی در خصوص اتفاقات اخیر و صحبت هایی که با رضا رسولی در جلسه گذشته داشت افزود: من قسم می خورم هیچ گونه دخل و تصرفی در عزل و نصب های کسی نداشتم اما متاسفانه حرف های من گاهی تحریف می شود و بنده اعلام می کنم تاکنون هیچ نیت بدی در این خصوص نداشته ام‌.
رمضان پور اذعان داشت:همه اعلام کردیم که وقتی شهردار انتخاب می کنیم وی باید مدیران خودش را خود انتخاب کند زیرا نیت ما خدمتگزاری است و اعتقاد داریم که باید شهردار را آزاد بگذاریم.
این عضو شورا با بیان اینکه ما بعنوان نماینده مردم مطالبه گر و پرسش گر هستیم اظهار داشت:
اگر فردی قابلیت هایی دارد باید این افراد را به شهردار جهت مصاحبه و بکاری گیری معرفی کنیم اما اجباری نیست.
رمضان پور با اشاره به اینکه رسانه ها گاهی برخی مسائل را تحریف می کنند خاطرنشان کرد:در جلسه ای گفته بودم خواهرزاده های بنده بیکار هستند و این موضوع به شکلی برداشت شد که اینجانب درخواست جذب خواهرزاده خودم در شهرداری را دارم که به هیچ وجه این چنین نبوده است.