مردم رشت امروز با مشت های گره کرده و قدم های استوار حماسه حضور 22 بهمن ماه 95 را ثبت کردند.

به گزارش ندای گیلان از رشت،مردم رشت امروز با مشت های گره کرده و قدم های استوار حماسه حضور 22 بهمن ماه 95 را ثبت کردند.

عکاس:پوریا رحمن زاده