معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان این بازدید در جمع خبرنگاران با اشاره به اعتبارات اختصاص یافته به پروژه راه آهن و آزاد راه رشت- قزوین گفت: هیچگونه مانعی برای توقف این پروژه وجود ندارد.

به گزارش ندای گیلان،معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان این بازدید در جمع خبرنگاران با اشاره به اعتبارات اختصاص یافته  به پروژه راه آهن و آزاد راه رشت- قزوین گفت: هیچگونه مانعی برای توقف  این پروژه وجود ندارد.
محمد باقر نوبخت با اشاره به معماری کم نظیرپل شاهرود در محدوده لوشان اظهارکرد: از این معماری برای  ساخت  ریل وعبور قطار استفاده شده است.
وی برلزوم اهمیت سرعت عمل و استفاده  به موقع از ظرفیت ریلی در کنار استفاده از معماری پل شاهرود تاکید و خاطر نشان کرد: با درنظر گرفتن این دو فاکتور مهم می توانیم شاهد استفاده  ازاین ریل تا پایان امسال و اوایل سال آینده باشیم.