با ابلاغ حکم رحیم شوقی شهردار، سید مجتبی خدمت بین دانا به سمت معاون مالی و اقتصادی و مریم گل احضار به سمت مدیر درآمدهای شهرداری رشت منصوب شدند

به گزارش ندای گیلان از رشت،با حکم شهردار رشت معاون مالی و اقتصادی و همچنین مدیر درآمدهای شهرداری منصوب شدند.

با ابلاغ حکم رحیم شوقی شهردار، سید مجتبی خدمت بین دانا به سمت معاون مالی و اقتصادی و مریم گل احضار به سمت مدیر درآمدهای شهرداری رشت منصوب شدند.

گفتنی است؛ در سابقه مریم گل احضار، مدیریت منطقه چهار شهرداری رشت و رئیس سازمان سرمایه گذاری دیده می شود و سید مجتبی خدمت بین دانا نیز سابقه سرپرستی شهرداری رشت را در کارنامه خود دارند