عضو شورای شهر رشت با تاکید بر اينكه بايد بحث زباله سوز را همچون كشورهاي ديگر حل كنيم بيان داشت:اين منابع در وزارت كشور وجود دارد و بايد از اين منابع استفاده كنيم .

به گزارش ندای گیلان،احمدرمضانپور نرگسي در جلسه علنی شورا با اشاره به اينكه بهتر است در هر جلسه اي در نطق پبش از دستور در خصوص مشكل خاصي در راستاي توسعه شهر صحبت كنيم بيان داشت:صحبت ها نبايد فقط در حد حرف باشد بلكه بايد پيگير عملي شدن آنها باشيم.
وي ضمن تشكر از تلاش هاي شوراي چهارم در رابطه با معضل پسماند شهر رشت بيان داشت:قراردادي براي ساماندهي لندفيل سراوان در دوره شوراي چهارم بسته شد كه شيرابه در مكان مناسب خود قرار گيرد كه بدليل نبود راه دسترسي و ازبين رفتن تعداد زيادي از درختان ،شوراي چهارم با آن مخالفت كرد.
وي تصريح كرد:اما مشاور و كميسيون اطمينان بر پايداري اين منطقه داده بودند كه متاسفانه به علت سنگيني و ارتفاع دچار رانش شد .
اين عضو شورا اظهار داشت:هنوز هم دير نشده و بايد اين مشكل را حل كنيم چرا كه شهر ما در كنار توجه به سلامتي مردم، يك شهر گردش پذير هم نيز مي باشد.
وي با تاكيد بر اينكه بايد بحث زباله سوز را همچون كشورهاي ديگر حل كنيم بيان داشت:اين منابع در وزارت كشور وجود دارد و بايد از اين منابع استفاده كنيم .

وی با اذعان به اینکه در احداث تصفیه خانه مشاور اصرار داشت که اینکار در پای لندفیل انجام شود گفت: در همان موقع افرادی هم مخالفت کردند و گفتند انجا راه دسترسی در آنجا وجود ندارد و نیازمند قطع یکهزار و پانصد اصله درخت بود . رمضانپور افزود: با رانش بزرگ زباله سایت ایجاد شده تصفیه خانه زیر زآوار زباله ها مدفون شد. رمضانپور با بیان اینکه می توانستیم اینکار را بهتر انجام دهیم گفت: قرار بود کارها به گونه ای انجام شود که از جولان حشرات موذی و… جلوگیری شود.