آیا در استانهای دیگر مسئولان و نمایندگان آنان چنین اجازه ای را می دهند که یک غیر بومی و مدیر پروازی در استان آنان بدون هیچگونه عِرقی مدیریت کند؟!

به گزارش ندای گیلان از رشت، مدتهاست که شرکت های زیر مجموعه هلدینگ های اقتصادی کشور در گیلان، مدیران پروازی با هزینه های گذاف و بهره وری کم را در این جایگاه ها منصوب می نماید که این امر در سایه بی توجهی مسئولان گیلان در دولت های مختلف و نمایندگان مجلس رقم خورده است!
آیا در استانهای دیگر مسئولان و نمایندگان آنان چنین اجازه ای را می دهند که یک غیر بومی و مدیر پروازی در استان آنان بدون هیچگونه عِرقی مدیریت کند؟!
پاسخ واضح است! چون اگر مانند گیلان رفتار میکردند استان آنان نیز مانند گیلان در حوزه های مختلف عقب مانده بود!
شرکت کشت و صنعت و دام‌پروری پگاه در رشت از جمله حیاط خلوت های نورچشمی های مدیران هلدینگ ها است که در سالهای اخیر بصورت مستمر در اختیار مدیران پروازی و غیربومی بوده است.
از این رو باید از مسئولان و نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی پرسید که نقش شما دقیقاً در نظارت شرکت های دولتی و خصولتی در گیلان چیست و چرا مدیران کشوری در انتصابات اینچنینی هیچ وقعی برایتان قائل نیستند و بدون سر و صدا اقدام به این نوع انتصابات شائبه دار در مجموعه های بزرگ اقتصادی در استان میکنند که بعداً بی کفایتی مدیران آن مجموعه ها تبعات اجتماعی را به دنبال خواهد داشت که گریبانگیر خود شما در حوزه مدیریتیان در استان خواهد بود و به نوعی 《سودش به جیب نورچشمی و دودش به چشم مسئولان استانی!》.
امیدواریم مسئولان استان و نمایندگان مجلس با غیرت گیلانی در اینگونه موارد واکنش نشان داده و مانع اینچنین انتصاباتی شوند که از جمله آن تغییر مدیر کشت و صنعت و دام پروری شرکت پگاه در گیلان طی روزهای آتی و انتصاب یک مدیر پروازی دیگر به جای وی است.