رسولی با اشاره به اینکه امروزه زمزمه هایی در خصوص خلاف سازی در زمینهای دارای سند نیز مطرح است تصریح کرد: با دستورالعمل اعلام شده ممکن است برخی در زمینهای دارای سند نیز به دنبال خلاف سازی بروند تا از پرداخت به نظام مهندسی و…امتناع کنند.

به گزارش ندای گیلان،رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر رشت در  جلسه اعضای شورا با اشاره به اینکه بحث ساخت و ساز در زمینهای نسقی و اصولا ساخت و سازهای غیر مجاز در کل کشور مطرح می باشد.
رضا رسولی افزود: متاسفانه اخیرا حتی در بسیاری از زمینهای سند دار هم ساخت و ساز بصورت غیر مجاز مطرح شده و این دیدگاه در حال تسریع است.
وی با اشاره به اینکه مناطق چهار و پنج شهرداری رشت بیشتر با اینگونه ساخت و سازها در گیر هستند تصریح کرد: شهرداری منطقه دو به نسبت دیگر مناطق کمتر با این مشکل مواجه است .
وی بیان کرد: در گذشته و در یک مقطع زمانی مجوز ساخت و ساز در املاک نسقی بر اساس یکسری ضوابط صادر شده بود اما مجددا این موضوع با مخالفت مواجه و در ادامه از دادن امتیاز آب و برق و گاز به ساختمانهای نسقی جلوگیری گردید.
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر رشت افزود: بنده با ساخت و سازهای غیر مجاز مخالفم اما برخی تمام سرمایه اندک خود را جمع می کنند تا سرپناهی داشته باشند و ندادن امتیاز آب ، برق و… به آنان برایشان مشکل ساز می شود.
وی با اذعان به اینکه در حال حاضر با دستورالعمل جدیدی که مطرح شد ساخت و سازهای نسقی مجددا قوت گرفته است گفت: یقینا چنین ساخت و سازهایی نیز موجب بی نظمی و هرج و مرج و افزایش سکونتگاههای غیر رسمی خواهد شد.
رسولی با اشاره به اینکه امروزه زمزمه هایی در خصوص خلاف سازی در زمینهای دارای سند نیز مطرح است تصریح کرد: با دستورالعمل اعلام شده ممکن است برخی در زمینهای دارای سند نیز به دنبال خلاف سازی بروند تا از پرداخت به نظام مهندسی و…امتناع کنند.
وی افزود: در نشست های آینده کمیسیون عمران شورای رشت از معاونت عمرانی استاندار و دیگر مدیران مربوطه جهت بررسی این مبحث دعوت خواهیم نمود.