باید منتظر باشیم تا پس از بد عهدی های خودروسازان فرانسوی در سال های گذشته بار دیگر دست از پا دراز تر به بازار ایران برگردند و خودروهای بی کیفیت خود را به مردم ایران تحمیل کنند

به گزارش ندای گیلان،خبرگزاری “ایرنا” با انتشار این خبر در ادامه می نویسد که بر اساس مذاکراتی که میان ایران و این غول خودروسازی فرانسوی انجام گرفته است، 3 خودرو با همکاری سایپا و 2 خودرو نیز با همکاری ایران خودرو تولید و در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت.

آقای فرداد دلیری، معاون توسعه سرمایه گذاری های صنعتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران امروز 9 ژوئیه در این رابطه به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت که کمپانی های خودروسازی سایپا و ایران خودرو، چشم انداز بلند مدتی برای سطح ارتقا ساختارهای داخلی و تولید خودرو ترسیم کرده اند.

وی افزود که شریک اصلی رنو در ایران قرار است کمپانی سایپا باشد. بدین ترتیب سایت جدید بنرو “بنیان توسعه صنعت خودرو” که از شرکت های زیرمجموعه سایپا است، بعنوان سایت جدید همکاری رنو و سایپا انتخاب شده است.

به این ترتیب باید منتظر باشیم تا پس از بد عهدی های خودروسازان فرانسوی در سال های گذشته بار دیگر دست از پا دراز تر به بازار ایران برگردند و خودروهای بی کیفیت خود را به مردم ایران تحمیل کنند.