رئیس شورای شهر رشت گفت: ستاد بنده در انتخابات از دکتر روحانی حمایت کرد اما این دلیلی نمی شود که انتقادات، کمی و کاستی ها دولت را بیان نکنم، بنده به پشتوانه رای اعتمادی که از مردم شهرم دارم می خواهم صریح و شفاف عرض کنم که در ادارات دولتی گیلان مافیایی وجود دارد که حتی مدیران را عزل و نصب می کنند!
به گزارش ندای گیلان، حاجی پور با سخنرانی در آئین راه اندازی محصولات پروبیوتیک در شهر صنعتی رشت با حمایت از مدیران بهبود سامانه کاسپین گفت: در هیج جایی توسعه اتفاق نمی افتد مگر آنکه آدمهای توسعه یافته در آن وجود داشته باشند و باید توجه داشت که برای تولید پایدار بستر مناسب نیاز است.
وی با اشاره به اهمیت سرمایه گذاران برای استان خاطرنشان شد: سرمایه گذار مانند یک پرنده است و درصورت عدم توجه ممکن است ازدست برود و تا وقتی که مشکلات بروکراسی اداری پیچیده باشد در جذب سرمایه گذار با مشکل مواجه خواهیم بود.
رئیس شورای شهر رشت با انتقاد از مافیای حاکم بر ادارات دولتی گیلان عنوان داشت: ستاد بنده در انتخابات از دکتر روحانی حمایت کرد اما این دلیلی نمی شود که انتقادات، کمی و کاستی ها دولت را بیان نکنم، بنده به پشتوانه رای اعتمادی که از مردم شهرم دارم می خواهم صریح و شفاف عرض کنم که در ادارات دولتی گیلان مافیایی وجود دارد که حتی مدیران را عزل و نصب می کنند!
وی گفت: سرمایه گذار در جلسه ای با مدیران ارشد استانداری مساعدت و دستور ویژه بزرگواری نظیر دکتر زارع و مهندس فرزام صفت را کسب می کند اما وقتی به مدیران زیرمجموعه این عزیزان در ادارات مراجعه می کنند با بروکراسی های پیچیده و سنگ اندازی هایی روبرو می شوند و در نتیجه با فرار سرمایه گذار از استان به مشکلات اجتماعی حاصل از بیکاری جوانان گیلانی افزوده خواهد شد.
حاجی پور ادامه داد: باید با سرمایه گذاران جلسات خصوصی برگزار شود تا به روند سرمایه گذاری خود در استان غنی گیلان دلگرم شوند و مدیران ارشد استان باید با شناسایی کسانی که در این راه برای سرمایه گذاران سنگ اندازی می کنند، بطور جدی با آنها برخورد کنند تا سرمایه گذار با خاطر اسوده به کسب و کار خود توسعه دهد.
رئیس شورای شهر رشت از جلسه ای در آینده نزدیک با مدیران بهبود سامانه کاسپین خبر داد و گفت: احیای رودخانه های رشت از جمله مهمترین پروژه های شورای پنجم و شهرداری رشت است که باید از پتانسیل بومی این مجموعه در جهت پاکسازی رودخانه های زرجوب و گوهررود استفاده کنیم و قطعا در آینده ای نزدیک با حضور دیگر اعضای شورای شهر جلسه ای را با مدیران فرهیخته شرکت بهبود سامانه کاسپین برگزار خواهیم کرد.