رییس شورای شهر خشکبیجار گفت: در دوره های بعدی از وی بعنوان نماینده منتخب رشت وخمام در مجلس شورای اسلامی انتظار پیگیری موضوع مهم خرید تضمینی برنج ،محصول استراتژیک گیلان  است.

کاوه صفری رییس شورای شهر خشکبیجار درگفتگو با ندای گیلان در حمایت از جبار کوچکی نژاد نماینده منتخب مردم رشت و خمام  در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: اغراق نیست اگر بگویم دراین ۴۰ سال اگر همه مسئولین و نمایندگان ما مانند مهندس کوچکی نژاد پیگیر مشکلات مردم بودند، امروز بیشتر موانع و چالش های استان و کشور دیگر وجود نداشت.

وی در ادامه گفت: اختصاص بودجه ۱۳ میلیارد تومانی به شهرستان خشکبیجار در راستای احداث بلوار شهید سلیمانی درامتداد ساحل که در حال حاضر درمراحل پایانی قرار دارد، بحث پیگیری برق شهرستان و حوزه کشاورزی از جمله مهمترین اقدامات این نماینده محترم در شهرستان خشکبیجار است.

وی در خاتمه افزود: در دوره های بعدی از وی بعنوان نماینده منتخب رشت وخمام در مجلس شورای اسلامی انتظار پیگیری موضوع مهم خرید تضمینی برنج ،محصول استراتژیک گیلان  است.