رئیس شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه انتخاب اصلح در دستور کار شورای ششم قرار دارد، گفت: بررسی برنامه‌ها و سوابق نامزدهای تصدی شهرداری رشت با جدیت انجام می‌شود.

به گزارش ندای گیلان از رشت، محمدحسین واثق کارگر نیا در هشتاد و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر رشت که با عنوان ارائه برنامه‌های «حسین مرادی» و «رضا طاهری» دو نامزد تصدی شهرداری رشت برگزار شد، اظهار کرد: جوان گرایی و بکارگیری از ظرفیت‌های جوانان در بخش‌های مختلف امور شهری مورد تاکید شورای ششم است.

وی با اشاره به اینکه استعدادها و ظرفیت‌های جوانان در عرصه‌های مختلف به اثبات رسیده است، افزود: جوان ایرانی مایه فخر و مباهات انقلاب اسلامی است.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به نقش اثرگذار جوانان در هشت سال دفاع مقدس، بیان کرد: جوانان فرماندهان اصلی عملیات‌های دفاع مقدس را به‌عهده داشتند و موفقیت‌های خوبی هم در این دوران کسب کردند.

واثق کارگر نیا با اشاره به حضور ارزیابان یونسکو به رشت برای ثبت شهر جهانی صنایع دستی، اضافه کرد: برند سازی رشت به عنوان شهر خلاق خوراک و همچنین شهر جهانی صنایع دستی فرصت ارزشمند در راستای توسعه شهری است.

وی ادامه داد: استعدادهای رشت در بخش صنایع دستی و هنرهای دستی وصف ناشدنی است.

ثبت جهانی ۷ رشته صنایع دستی رشت

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به دستاوردهای مثبت تبدیل شدن به شهر جهانی صنایع دستی برای این شهر، اضافه کرد: ثبت شهر جهانی صنایع دستی برای رشت موجب رونق تولید، اشتغال و شکوفایی اقتصادی در گیلان می‌شود.

کارگر نیا از ثبت جهانی ۷ رشته صنایع دستی رشت خبر داد و بیان کرد: نگاه توسعه مند و اشتغال آفرین به صنایع دستی در رشت توسعه شهری را به همراه دارد.

وی با از اشاره به ثبت نام ۴۴ نفر برای تصدی کرسی شهرداری رشت، افزود: با بررسی‌های رزومه‌ها و سوابق این تعداد از ۴۰ نفر به ۲۲ نفر کاهش پیدا کردند.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به جدیت در بررسی رزومه‌ها، سوابق و برنامه‌های نامزدهای تصدی شهرداری رشت، اضافه کرد: پس از بررسی روند برنامه‌ها و سوابق تعداد از ۲۲ نفر ۸ نفر و در نهایت به ۴ گزینه نهایی تقلیل پیدا کرد.

واثق کارگر نیا با بیان اینکه انتخاب اصلح در دستور کار شورای ششم قرار دارد، گفت: بررسی برنامه‌ها و سوابق نامزدهای تصدی شهرداری رشت با جدیت انجام می‌شود.