مسعود صادقی خمامی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان پروژه های مهم شهرستان رشت در منطقه بلوار توحید،گلسار رشت و بخش خشکبیجار این شهرستان را از نزدیک مورد بازدید قرار داد.

به گزارش ندای گیلان از رشت،مسعود صادقی خمامی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان طی بازدید از پروژه ها اظهار داشت: به منظور رفع ضعف برق منطقه و تامین برق پایدار برای اهالی بخش خشکبیجار با اعتباری معادل ۵۳ میلیارد ریال، ۴ فیدر فشار متوسط از پست ۶۳/۲۰ خشکبیجار توسط شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان در حال اجرا است و در اسرع وقت وارد مدار خواهد شد.

وی تاکید کرد: با اجرای این پروژه مهم بخش مهمی از مشکلات برقی اهالی محترم این منطقه برطرف خواهد شد و نتایج آن در زندگی روزمره مردم کاملاً محسوس و مشهود خواهد بود.

صادقی گفت: با برنامه‌ریزی صورت پذیرفته مقرر شده است شبکه زمینی به طول حدود ۲۵۰۰ متر و کابل خود نگهدار فشار متوسط به طول قریب به یک کیلومتر و شبکه هوایی حدود ۲۰۰۰ متر برای انجام این پروژه مورد استفاده و بهره‌برداری قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان همچنین طی بازدید از پروژه شبکه‌های توزیع برق در منطقه گلسار رشت خاطرنشان کرد: ۳ فیدر مستقل از پست فوق توزیع توحید رشت در منطقه پستک گلسار با اعتباری معادل ۴۰ میلیارد ریال توسط کارکنان پرتلاش این شرکت در حال اجرا می‌باشد که با تلاش شبانه روزی همکاران قبل از آغاز پیک گرما وارد مدار می شود و بخش عمده‌ای از مشکلات اهالی و ساکنین محترم این حوزه برطرف خواهد شد.

صادقی همچنین از پروژه مهم برکناری شبکه‌های فرسوده سیمی و جایگزینی آنها با کابل خودنگهدار که به صورت روزانه در اقصا نقاط استان با سرعت، جدیت و برنامه‌ریزی مدون در حال اجرا است بازدید کرد.وی با حضور در محل اجرای یکی از این پروژه‌ها واقع در خیابان ۱۸۰ تا ۱۸۸ گلسار رشت گفت: فناوری کابل خود نگهدار مناسب‌ترین نوع شبکه برای استان گیلان با توجه به معماری شهری، آب و هوای استان و حجم شبکه فشار ضعیف موجود می‌باشد.

وی افزود: برای احداث کابل خود نگهدار در منطقه گلسار رشت حد فاصل خیابان ۱۸۰ تا ۱۸۸ اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال صرف شده است که انجام این پروژه نیز نقش مهمی در ارتقای کیفیت برق منطقه خواهد داشت.گفتنی است سیروس هدایتی‌نژاد مدیر توزیع برق شهرستان رشت و جمعی دیگر از مدیران شرکت طی این بازدیدهای میدانی مدیرعامل توزیع برق گیلان را همراهی کردند.