« آستارا »
  • نماینده آستارا با تاکید بر اینکه نباید با خبرنگاران برخورد آهنی کنیم؛ تصریح کرد: در قوانین هم تاکید شده است که مجازات باید مطابق با جرم و همخوان با آن باشد

  • مدیر شرکت آب و فاضلاب شهری آستارا گفت: به علت جابجایی خط لوله آبرسانی در روستای باغچه سرای آستارا، امروز آب نیمی از مشترکان این شهر به مدت پنج ساعت قطع خواهد شد.

  • داداشی گفت: مردم گیلان یک روز زودتر و در هشتم دی ماه سال ۸۸ بپا خاستند و دشمن را ناامید و از عاملان فتنه اعلام برائت کردند و این نشانه آگاهی و هوشیاری مردم استان بود