محمد صادق حسنی گفت:امیدوارم مردم در مرحله دوم هم همانند مرحله اول حمایت خود را ادامه دهند.

به گزارش ندای گیلان،محمد صادق حسنی جوریابی  با اشاره به برنامه های خود در مرحله دوم دهمین دوره انتخابات مجلس، اظهار کرد: من جز لیست امید هستم و جعفرزاده نماینده رشت هم در این لیست قرار دارد.

وی با بیان اینکه اعتقاد دارم با رویکرد به وجود آمده و نتایج انتخابات تهران، اثر آن را در رشت هم می بینیم، گفت: امیدوارم مردم در مرحله دوم هم همانند مرحله اول حمایت خود را ادامه دهند.

کاندیدای رشت در مرحله دوم انتخابات مجلس با تاکید براینکه اسم من در کنار دکتر جعفرزاده در لیست امید قرار دارد و من تنها باقیمانده این لیست هستم، اظهار کرد: اگر خدا بخواهد وارد خانه ملت شوم در هر صنفی نگاه کاربردی اعمال خواهم کرد.کاسپین