رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان با بیان اینکه پیش بینی می شود امسال شاهد افزایش تولید برنج در استان باشیم توسعه کشت کلزا در اراضی شالیزاری و غیر شالیزاری را از برنامه های این سازمان عنوان کرد.

به گزارش ندای گیلان به نقل از ایلنا،علی درجانی درجانی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان  در خصوص وضعیت تولید برنج در سال جاری اظهار داشت:با توجه به تامین مطلوب آب زراعی و مساعد بودن شرایط آب و هوایی در کنار توسعه کشت مکانیزه و همت و تلاش مضاعف کشاورزان و همچنین افزایش توزیع بذور گواهی شده ارقام مختلف برنج، پیش بینی می شود در سال زراعی جاری نسبت به سال زراعی گذشته از  افزایش تولید برخوردار باشیم.

وی با بیان اینکه توسعه و افزایش تولید بذر گواهی شده برنج در راستای بهبود مدیریت زراعت برنج و افزایش تولید از اهم برنامه های سازمان جهاد کشاورزی محسوب می شود افزود: در این راستا، برنامه توسعه شرکت های پیمانکار تولید بذر، پیگیری می شود.

درجانی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به نقش موثر بانک های نشای برنج در کاهش صعوبت کار و افزایش تضمین تولید نشاء برنج، برنامه توسعه بانک نشاء از برنامه های همیشگی سازمان است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: با توجه به نقش موثر توسعه کشت دانه های روغنی بویژه کلزا در کاهش وابستگی به خارج و در راستای منویات مقام معظم رهبری، توسعه کشت کلزا در اراضی شالیزاری و غیر شالیزاری از اهداف سازمان است.

وی خاطرنشان کرد: اصلاح نژادی دام،​ساماندهی تلقیح مصنوعی دام سنگین،نظارت بر عملکرد آزمایشگاه شیر استان،​محاسبه قیمت های شیر خام و نظارت بر پرداخت بهای شیر دامداران به مرکز جمع آوری و کارخانجات شیر،​نظارت بر صدور پروانه،​نظارت بر تولید و توزیع کنسانتره در کارخانجات خوراک دام استان،​نظارت بر عملکرد آزمایشگاه تغذیه دام از جمله اقدامات جهاد کشاورزی گیلان است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی با تعداد 298 عضو و سرمایه 34 میلیارد تومان در جهت حمایت از توسعه بخش کشاورزی فعالیت می کند تصریح کرد: 49% درصد سرمایه صندوق سهم دولت و 51% آن سهم بخش خصوصی است.

وی با اذعان بر اینکه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در بخش تسهیلات تا کنون بیش از 100میلیارد تومان با سود 4% به اعضای تحت پوشش پرداخت کرده است گفت: همچنین در قالب قرارداد با عاملیت سازمان جهاد کشاورزی به مجریان طرح های کشاورزی به صورت بلاعوض تسهیلات  پرداخت شده است.

درجانی با تاکید بر اینکه از راهکارهای افزایش تولید محصولات زراعی بویژه برنج، بهبود مدیریت مزرعه بخصوص مدیریت تغذیه گیاهی است گفت: در این راستا توجه جدی به انجام آزمون خاک و رعایت توصیه های تغذیه ای آن می تواند منجر به افزایش تولید و به تبع آن افزایش درآمد کشاورزان شود.

رییس سازمان جهادکشاورزی گیلان خاطرنشان کرد:از دیگر راهکارها در این راستا، افزایش تولید بذور گواهی شده و توسعه مکانیزاسیون است که برنامه های سازمان نیز با در نظر گرفتن این اصول شکل گرفته و با جدیت در حال پیگیری است.