رئیس شورای شهر چوکام بیان کرد:  درخصوص شهر چوکام مهندس کوچکی نژاد در همین  زمان کوتاهی که چوکام شهر شد برای شهر چوکام و مردمش زحمات بسیاری متحمل شد.

رضا ابراهیمی رییس شورای شهر چوکام در گفتگو با ندای گیلان مطرح کرد : بنده  به عنوان یک عضو  کوچک  از خانواده بزر گ شورای شهر چوکام  اگر بخواهم صداقت گفتار داشته باشم با تمام احترام به تمام نمایندگان  باید بگویم تنها نماینده ای که در  بحث  بخش شدن چوکام مخصوصا شهر شدن چوکام  برای ما چوکامی ها  سنگ تمام گذاشت مهندس  کوچکی نژاد بود که  هم ازحیث  اختصاص اعتبارات استانی  و ملی  برای شهر جدید چوکام که اصلا تجهزات ماشین الات نداشت و هم از بابت آسفالت کوچه ها  و خیابان اصلی و هم اختصاص دو میلیارد از اعتبارات خودش کم نگذاشت.

وی با بیان اینکه حتی جهت شهر  شدن چوکام که در مورد یکسری از جزییات در تقسیمات کشوری با  مشکلاتی  مواجه بودیم افزود :چندین ملاقات حضوری با  دکتر احمدی مدیر کل تقسیمات کشوری دروزارت کشور با حضور بنده  و همکارانم در شورای شهر چوکام توسط وی تنظیم شد.

وی گفت :حتی یک دیدار حضوری با وزیر  کشور نیز انجام شد تا بتوانیم دردو دل صمیمانه ای از باب مشکلات چوکام با وزیر کشور داشته باشیم.

رییس شورای شهر چوکام در ادامه تصریح کرد: همین امروز با رسانه  شما مصاحبه میکنم لازم است اعلام کنم  با همت و تلاش و پیگیری مهندس کوچکی نژاد، یک دستگاه ماشین ۶ تنی جهت ناوگان حمل زباله شهر چوکام با هماهنگی مدیر کل نیروی انسانی همیاری شهرداریها تهیه شد.

وی خاطر نشان کرد:  درخصوص شهر چوکام مهندس کوچکی نژاد در همین  زمان کوتاهی که چوکام شهر شد برای شهر چوکام و مردمش زحمات بسیاری متحمل شد.