به گزارش خبرنگار اعزامی ندای گیلان از مشهد،درحالی که برف پاییزی مشهد را سفید پوش کرده است زائران امام رضا در سرما خود را از جای جای جهان به صحن و سرای آن حضرت رسانده اند تا به کریم اهل بیت دلگرم شوند.

به گزارش خبرنگار اعزامی ندای گیلان از مشهد،درحالی که برف پاییزی مشهد را سفید پوش کرده است زائران امام رضا در سرما خود را از جای جای جهان به صحن و سرای آن حضرت رسانده اند تا به کریم اهل بیت دلگرم شوند.