فرماندار ماسال با اشاره به اینکه در هرماه بصورت متغیر حدود ۵۶۰ تن زباله توسط شهرداری های ماسال و شاندرمن جمع آوری می شود، افزود: عدم کنترل زباله های شهری و روستایی خطرات زیست محیطی و بهداشتی به دنبال دارد.

به گزارش ندای گیلان،وحید پور حضرت در اولین جلسه کارگروه مدیریت پسماند از وضعیت جمع آوری زباله در برخی از روستاها ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت: دهیاران جمع آوری زباله و تفکیک از مبدا را در اولویت کاری خود قرار دهند زیرا اجرای تفکیک زباله ازمبداء هزینه جمع آوری را کاهش می دهد.
وی از زحمات این کارگروه در راستای هدف گذاری و سیاستگذاری پسماند تشکر کرد افزود: تفکیک زباله از مبداء دغدغه اصلی کارگروه است که می باید در روستاها دهیاران و در شهرها شهرداران پسماندها را مدیریت کنند.
وی با اشاره به اینکه در هرماه بصورت متغیر حدود ۵۶۰ تن زباله توسط شهرداری های ماسال و شاندرمن جمع آوری می شود، افزود: عدم کنترل زباله های شهری و روستایی خطرات زیست محیطی و بهداشتی به دنبال دارد.
فرماندار ماسال افزود : بخش مهمی از بیماری ها با توجه به شرایط رطوبتی و زیستی مساعد در زباله ها امکان تکثیر و رشد سریع حشرات و غیره را به وجود می آورد که مقابله با این بحران با تفکیک زباله از مبداء صورت می پذیرد.
وی جمع آوری و مدیریت زباله و تفکیک از مبداء را دو محور اصلی مدیریت پسماند دانست و افزود: آموزش و ترویج فرهنگ تفکیک زباله از مبداء و جانمایی سطل های مخصوص توسط دهیاران و شهردارن در دستور کار قرار گیرد.
پورحضرت در ادامه بر ایجاد زیر ساخت مناسب در تفکیک زباله تاکید کرد و افزود: آموزش خانواده ها در کاهش تولید زباله و همچنین تفکیک از مبداء در کاهش هزینه جمع آوری نقش موثری دارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ۷۴ روستا دارای دهیاری در این شهرستان داریم، افزود: با اقدامات صورت گرفته توسط دهیاری های بخش ماسال و بخش شاندرمن میزان زباله تفکیک شده ماهانه به ۱۱ تا ۱۴ تن رسیده است.
وی یکی از دغدغه های عمومی در خصوص پسماند را بی خطر سازی پسماندهای بیمارستانی اعلام کرد و گفت: جمع آوری و بی خطر سازی پسماندهای ویژه و بیمارستانی به همکاری و تعامل شهرداری، محیط زیست و شبکه بهداشت نیاز دارد تا این پسماندها خسارت کمتری به محیط زیست وارد کند.
شهرستان ماسال با ۵۳هزار نفر جمعیت و دو بخش مرکزی و شاندرمن در ۴۵ کیلومتری غرب مرکز گیلان واقع است.