واکنش های داخلی و خارجی بعد از مانور موشکی اخیر ایران شکاف های داخلی را کمرنگ خواهد کرد

یاداشت ارسالی به ندای گیلان از:

رضا قدیمیخو

واکنش های داخلی و خارجی بعد از مانور موشکی اخیر ایران شکاف های داخلی را کمرنگ خواهد کرد:
 متاسفانه باید گفت که عده ای برجام و توافق هسته ای را کوتاه امدن دولت از ارمان های انقلابی و رابطه با غرب را نوعی اقابالا سر ستاندن قدرتهای غربی برای کشور میپندارند.
 خوشبختانه بعد از رزمایش موشکی اخیر ایران که نماد اقتدار کشور بود عدم موافقت شورای امنیت سازمان ملل با تحریم ایران, موضع اتحادیه اروپا و توئیت قاطعانه اقای ظریف در این رابطه این دلواپسی و نگرانی ها را کمتر خواهد کرد.
 دیروز خانم موگرینی رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا اعلام نمود که هیچ یک از وزرای خارجه اتحادیه ازمایشات موشکی ایران را ناقض توافق تشخیص ندادند!  اقای محمدجواد ظریف نیز در توئینی هوشمندانه و مقتدرانه موضع جمهوری اسلامی را به گوش همه جهان رساندند و به
نوعی خبال همه را راحت نمودند: (ایران برای دفاع از خود حق داشتن و ازمایش موشکهایی را دارد که اگر در زمان وقوع حمله عراق داشتیم صدام هرگز به ایران حمله نمیکرد, زمانی که به ما حمله شیمیایی شد کسی در جامعه جهانی از ما دفاع نکرد)