همایش طلایه داران بصیرت امروز در میدان شهدای ذهاب شهر رشت در محکومیت ناآرامی های اخیر برگزار شد.