پروژه تجاری، تفریحی، فرهنگی و گردشگری آرش مال پیشرفت قابل توجهی بر اساس زمانبندی پروژه در طی هفته اول مهر ماه داشت.

به گزارش ندای گیلان و به نقل از دپارتمان رسانه شرکت انبوه سازان آرش؛ پروژه تجاری، تفریحی، فرهنگی و گردشگری آرش مال پیشرفت قابل توجهی بر اساس زمانبندی پروژه در طی هفته اول مهر ماه داشت.
سنگ کاری زیرسازی نرده‌های دور ووید با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی در طول هفته در طبقه‌های اول و دوم، اجرای آهنگ کشی زیرسازی سنگ نرده های دور با ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی در طول هفته و ۳۰ درصد به صورت تجمعی در طبقه های اول و دوم
اجرای سیمان کاری آستر راه پله با ۲۰درصد پیشرفت فیزیکی در طول هفته و ۴۰ درصد به صورت تجمعی
گودبرداری رمپ ورودی پارکینگ با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در طول هفته و ۸۵ درصد به صورت تجمعی آرماتوربندی و مش یا شبکه رمپ و بتن ریزی با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در طول هفته و ۷۰ درصد به صورت تجمعی در درب پارکینگ ورودی اصلی
تهیه و نصب شیشه مغازه ها با ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی در طبقه اول
گچ کاری روی (گچ دوم) با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی در طول هفته و ۷۰ درصد به صورت تجمعی در طبقه سوم
سنگ کاری کف راهروها با ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی در طول هفته و ۴۰ درصد به صورت تجمعی در طبقه سوم
تکمیل آهن کشی فریم های زیرسازی کامپوزیت با۲۰ درصد پیشرفت در طول هفته و ۶۰ درصد به صورت تجمعی در طبقه دوم و سوم
اجرای نعل درگاه گذاری درب های ورودی راهروها ۱۵ درصد پیشرفت در طول هفته و ۵۵ درصد به صورت تجمعی در طبقات
ادامه تکمیل اجرای آهن کشی آسانسور پاناروما ۱۵ درصد پیشرفت در طول هفته و ۴۵ درصد به صورت تجمعی در طبقات
اجرای زیرسازی ساپورت های کانال کشی تاسیسات ۲۰ درصد پیشرفت در طول هفته و ۵۵ درصد به صورت تجمعی در طبقه چهارم
اجرای متال فوم دیوار ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی در طول هفته و ۶۰ درصد به صورت تجمعی در مرکز آرامش
ادامه جوشکاری خرپاهای سقف سینما ۲۰ درصد پیشرفت در طول هفته و ۶۵ درصد به صورت تجمعی
اجرای زیرسازی و نبشی و ریل برای کناف ۱۰ درصد پیشرفت در طول هفته و ۲۵ درصد به صورت تجمعی در طبقه اول
کُرگیری بتن ۲۵ درصد پیشرفت در طول هفته و ۸۰ درصد به صورت تجمعی در طبقات
اجرای نمای کامپوزیت مغازه ها ۱۵ درصد پیشرفت در طول هفته و ۷۵ درصد در طبقه اول و دوم صورت پذیرفت.
قابل به ذکر است که ۶۲ درصد پیشرفت فیزیکی پروژه طبق برنامه زمانبندی هفتگی صورت پذیرفت که با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته اجرای آهن کشی زیرسازی سنگ نرده از طبقه اول تا ششم کل پروژه به صورت ۱۰۰ درصد
کُرگیری بتن کل پروژه با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی
تهیه و نصب آسانسور و پله برقی کل پروژه با ۲۰ درصد
تهیه و نصب درب ورودی ها و نرده های کل پروژه با ۱۰ درصد
سنگ کاری و سرامیک کل پروژه با ۴۰ درصد
گچ خاک و سفید کاری کل پروژه با ۶۰ درصد
کناف و کاذب پروژه با ۳۰درصد تاسیسات مکانیکال پروژه با ۴۰ درصد و تاسیسات الکتریکال کل پروژه ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
قابل به ذکر است که شصت نفر به صورت روزانه به همراه ۳۲ دستگاه انواع ماشین آلات در جهت مدیریت و پیشرفت این پروژه در حوزه های مختلف در سه شیفت مشغول به کار هستند.