نخستین اسناد تک برگی اجرای ماده ۴ واگذاری اراضی ملی داخل بافت طرح هادی صادر و به بنیاد مسکن فومن واگذار شد.

به گزارش ندای گیلان از فومن،سرپرست فرمانداری فومن گفت: نخستین سند مالکیت تک برگی مربوط به ماده ۴ ساماندهی و حمایت از تولید مسکن روستائی، برای ۲هکتار از اراضی روستای کلرم فومن، از سوی اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان صادر و به بنیاد مسکن فومن واگذار شد.

فرامرز مرجانی افزود: در یک‌سال گذشته و در راستای اجرای این قانون، ۳۶۰ هکتار از اراضی ملی داخل بافت طرح هادی روستائی در ۳۲ روستای فومن صادر و به بنیاد مسکن واگذار شده‌است.

وی تصریح کرد: صدور سند برای بقیه اراضی توسط اداره ثبت اسناد و املاک ادامه دارد.

سید مجتبی قیوم زاده رئیس اداره ثبت اسناد و املاک فومن نیز گفت: این اسناد مربوط به ۲ هکتار از اراضی ملی در داخل طرح هادی روستای کلرم فومن است که با هماهنگی منابع طبیعی به بنیاد مسکن واگذار شد.