فرماندار رشت با تاکید بر پیگیری دقیق مشکلات شرکت ریسندگی خاور بر اساس برنامه ریزی درست، افزود: مطمئناً در صورت نوسازی تجهیزات این شرکت، می‌توان به شکوفایی این شرکت امیدوار بود.

به گزارش ندای گیلان از رشت، علی فتح اللهی در نشست بررسی مشکلات شرکت ریسندگی خاور با بیان اینکه دغدغه ما دغدغه کارگری و اشتغال است، تصریح کرد: باید دغدغه کارگران این شرکت رفع شود و در این مسیر دغدغه مدیران این شرکت را دغدغه خود می‌دانیم و از تمام ظرفیت‌ها جهت رفع مشکلات پیش روی این شرکت استفاده می کنیم.

وی با تاکید بر پیگیری دقیق مشکلات شرکت ریسندگی خاور بر اساس برنامه ریزی درست، افزود: مطمئناً در صورت نوسازی تجهیزات این شرکت، می‌توان به شکوفایی این شرکت امیدوار بود.
فرماندار رشت تامین منابع اعتباری لازم جهت نوسازی تجهیزات شرکت ریسندگی خاور را از مهمترین مشکلات آن برشمرد و تصریح کرد: در این راستا تلاش خواهیم کرد با بانک های عامل جهت رفع این دغدغه شرکت، رایزنی کنیم.