استاندار گیلان با بیان اینکه دولت سیزدهم نگاه راهبردی و عملیاتی به تولید دارد، گفت: خط تولید یک لحظه نباید متوقف شود.

به گزارش ندای گیلان از رشت، اسدالله عباسی شامگاه سه شنبه در نشست معاون وزیر صمت با فعالان تولیدی و اقتصادی گیلان اظهار کرد: از تشکیل جلسات با تولیدگران و فعالان اقتصادی به جد استقبال می‌کنیم.

استاندار گیلان با بیان دولت نگاه شعاری به تولید ندارد، گفت: دولت سیزدهم نگاه راهبردی و عملیاتی به تولید دارد و برای حل مشکلات آن برنامه دارد.

عباسی با اشاره به دستاوردهای گیلان در جشنواره‌های علمی بیان کرد: برگزیده شدن چندین گیلانی در جشنواره‌های بین المللی علمی نشان دهنده نبوغ علمی این استان است.

وی با اشاره به اینکه گیلان جزو اولین استان‌ها در برخی حوزه‌های صنعتی و تولیدی است، افزود: دستاوردهای تولید و صنعت گیلان وصف ناپذیر است و این مهم باید گسترش پیدا کند.

استاندار گیلان با تاکید بر لزوم همکاری بیشتر بانک‌ها با تولید بیان کرد: همراهی و تعامل بانک‌ها با تولید به رونق اقتصادی و اشتغال می‌انجامد.

عباسی با تاکید بر سرعت بخشی به حل مشکلات تولید اضافه کرد: در خصوص حل مشکلات تولید و فعالین اقتصادی و تولیدی نباید لحظه‌ای سهل انگاری و کوتاهی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه با بانک‌های غیر هم سو و کم کار برخورد می‌شود، افزود: بانک‌ها وظیفه دارند در خدمت تولید و اشتغال باشند.

استاندار گیلان با بیان اینکه خط تولید یک لحظه نباید متوقف شود، گفت: تولید و صنعت سهم ۴۵ درصدی در پویایی اشتغال و اقتصاد جامعه دارد و کم کاری در این بخش قابل پذیرش نیست.

عباسی با اشاره به برخی ناترازی ها در حوزه انرژی در سال‌های گذشته اضافه کرد: اجازه ندادیم ناترازی های انرژی به تولید لطمه بزند.

وی با بیان اینکه وقتمان را وقف تولید و فعالین اقتصادی و تولیدی کنیم، افزود: تولید نبض اقتصاد، اشتغال، رفاه و معیشت جامعه هستند.