در دومین روز از هفته دولت 6 طرح اشتغال صندوق کارآفرینی امید بصورت نمادین در شهرستان رضوانشهر مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش ندای گیلان از رضوانشهر، در دومین روز از هفته دولت  6 طرح اشتغال صندوق کارآفرینی امید بصورت نمادین در این شهرستان مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.

معاون فرماندار رضوانشهر در آئین بهره‎برداری از  طرح های اشتغال در جمع مدیران دستگاهای اجرایی افزود: امروز حرکت در جهت تولید و ایجاد رونق اقتصادی  یکی از برنامه های مهم دولت تدبیر و امید است.

 ابراهیم چراغی افزود: دولت مصمم به حمایت از بخش خصوصی در جهت توسعه ، تولیدی های کوچک و صنعتی است که این کار موجب اشتغال جوانان خواهد بود  لذا می طلبد که همه مسوولین شهرستان در این راستا بیش از پیش تلاش نمایند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در هفته دولت امسال با بهره برداری از طرح های اشتغال در بخش کشاورزی ،صنعتی ،خودکفایی و … برای 78 نفر شغل بصورت مستقیم ایجاد شده است.

به گزارش ندای گیلان، برای افتتاح و بهره برداری از این طرح ها اعتباری بالغ بر 4 میلیاردو سیصدمیلیون ریال از محل منابع بانکی و بخش خصوصی هزینه شده است و  برای 19 نفر بصورت مستقیم اشتغال ایجاد شد.