رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به اینکه شالیکاران بر اساس تقویم سال زراعی و از ۱۵ فروردین خزانه گیری را آغاز کنند، گفت: بیش از ۶۰ درصد اراضی شالیزاری استان گیلان با استفاده از نزولات آسمانی شخم زده شده‌اند.

به گزارش ندای گیلان،مسعود الماسی  با اشاره به اجرای شخم زمستانه در اراضی شالیزاری استان گیلان، اظهار کرد: بیش از ۶۰ درصد اراضی شالیزاری استان گیلان با استفاده از نزولات آسمانی شخم زده شده‌اند.

وی با بیان اینکه استان گیلان ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری دارد، گفت: این میزان معادل ۱۵۰ هزار هکتار از این اراضی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در ادامه به اقدامات انجام شده از سوی این سازمان جهت سال زراعی خوب برای شالیکاران اشاره کرد و افزود: توزیع بذر گواهی شده بخشی از این اقدامات است.

وی با اشاره به تأمین دو هزار و ۲۰۰ تن بذر گواهی شده برای سال زراعی جاری، اضافه کرد: تاکنون ۸۰ درصد این بذرها در میان شالیکاران توزیع شده و مابقی نیز در روزهای آتی توزیع خواهد شد.

الماسی با بیان اینکه حدود ۳۳ هزار تن کود شیمیایی بین کشاورزان گیلانی توزیع شده است، افزود: یکی از مهم‌ترین نکاتی که کشاورزان باید در این مورد باید به آن توجه کنند استفاده متناسب از کودهای شیمیایی است.

وی با تأکید بر اینکه شالیکاران برای شروع کار زراعی تقویم زراعی سال را رعایت کرده و نسبت به کشت و کار اقدام کنند، ادامه داد: بهترین زمان برای خزانه گیری از روز ۱۵ فروردین است.