مدیرعامل برق منطقه گیلان از پیشرفت فیزیکی ۹۲ درصدی بزرگترین پروژه صنعت برق استان خبر داد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، محمود دشت بزرگ امروز در جلسه کمیته اجرایی پروژه‌های شرکت با اشاره به حساسیت و اهمیت پروژه‌های حیاتی گذر از پیک بار سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: هماهنگی و پیگیری مستمر تمام واحدهای متولی اجرای پروژه‌های شرکت در اتمام و به ثمر رساندن پروژه‌ها بسیار مهم است.

وی افزود: تمام واحدها و کارکنان شرکت، اجرای به موقع پروژه‌ای حیاتی و ضروری را در رأس وظایف اصلی خود قرار داده و ضمن کمک به روان سازی امور اجرایی مرتبط با پروژه‌های ذکر شده، از ایجاد هر گونه وقفه به شدت اجتناب نمایند.

دشت بزرگ با اشاره به پروژه احداث پست ۲۳۰/۶۳/۲۰ کیلوولت غرب رشت که از پروژه‌های ۱۸۰ اقدام عملیاتی تدوین شده وزارت نیرو برای عبور موفق از اوج بار سال آتی است، گفت: این پروژه دارای پیشرفت فیزیکی ۹۲ درصد بوده و به ۱۷۱ میلیارد تومان نقدینگی جهت تکمیل نیاز دارد و تقریباً ۹۳ درصد تجهیزات اصلی نصب شده و برای برقداری پروژه نیاز به تخصیص ماهانه ۳۵ میلیارد تومان می‌باشد.