بررسی های میدانی خبرنگار ما در اقصی نقاط شهرستان آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر نشان می دهد که فرهاد شوقی در دو ماه گذشته توانسته است نظر بخش عظیمی از اقشار مختلف مردم در این شهرستان را به خود جلب کند.

به گزارش ندای گیلان از انتخابات میان‌دوره‌ای شهرستان آستانه اشرفیه با رقابت بین دکتر فرهاد شوقی و خانم ریحانه احمدی همراه است که در یک ماه گذشته با توجه به گسترش فعالیت های شوقی پیشرفت قابل توجهی نسبت به رقیب خود داشته است.
بررسی های میدانی خبرنگار ما در اقصی نقاط شهرستان آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر نشان می دهد که فرهاد شوقی در دو ماه گذشته توانسته است نظر بخش عظیمی از اقشار مختلف مردم در این شهرستان را به خود جلب کند.
با توجه نظر مردم و نخبگان سیاسی این شهرستان مبنی بر اینکه کاندیدای شاخص و توانمندی در عرصه استانی و ملی که بتواند در جهت احقاق حقوق مردم آستانه اشرفیه دفاع کند وجود ندارند، به جهت رزومه دکتر فرهاد شوقی در گذشته و حضور در شورای اسلامی شهر رشت و همچنین سابقه فعالیت در دستگاه‌های حاکمیتی مانند فرمانداری رشت و برخورداری از حمایت قاطع دکتر سید علی آقازاده نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته دفاع کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس وی می تواند وکیلی خوبی نسبت به سایر رقبای حاضر برای آنان باشد.
هر چند ریحانه احمدی عضو شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه نیز بود در مورد انتقاد شهروندان
شهر ونیز قرار دارد که اگر ایشان توانمندی داشتند می توانستند در مدت حضور خود در شورای اسلامی شهر به منصه ظهور بگذارند و با توجه به
اینکه ریحانه احمدی دارای ارتباطات خاصی در سطح ملی نیست شهرستان آستانه اشرفیه در یک سال گذشته به دلیل فقدان حضور نماینده مجلس به اندازه کافی آسیب دیده است و بیش از این نباید سرنوشت شهرستان و مردم را با آزمون و خطا به خطر انداخت.
در روزهای آتی باید منتظر ماند و دید که آیا این روند رو به رشد و صعودی فرهاد شوقی موجب بیرون آمدن نام وی از صندوقهای رای این شهرستان خواهد شد یا خیر…