کریم معصومی ضمن تقدیر از مدیریت بیمه ایران بدلیل عملکرد مطلوب و حضور به موقع و ارزیابی خسارات بوجود آمده، خواستار تسریع در پرداخت خسارتها شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، کریم معصومی منتخب شهرستانهای فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با سرپرست بیمه ایران در گیلان به جهت پیگیری آخرین وضعیت پرداخت خسارت به اهالی منطقه امامزاده ابراهیم شهرستان شفت دیدار کرد.
فلکیان سرپرست بیمه ایران گیلان،ضمن گرامیداشت خدمات شهیدجمهور وگرامی داشت یاد وخاطردرئیس جمهور شهید ایت الله رئیسی به بیان عملکرد بیمه ایران استان گیلان بویژه در خصوص حادثه آتش سوزی گسترده روستای امامزاده ابراهیم (ع) شهرستان شفت پرداخت.
در ادامه افراز مدیر شعبه مرکزی از سرپرست بیمه ایران در خصوص دستور ویژه وی جهت تشکیل کارگروه خسارت با عالیترین کارشناسان خبره بیمه ای در ساعات اولیه وقوع حریق قدردانی کرد.
کریم معصومی منتخب مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از مدیریت بیمه ایران بدلیل عملکرد مطلوبش و حضور به موقع و ارزیابی خسارات بوجود آمده، خواستار تسریع در پرداخت خسارتهای معین شده گردید.