داستان پیدا شدن ماشین فردی که بعد از گرفتن چک بیمه سرقت خودرواش می خواهد خودرواش را پس بگیرد بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشت. داستان از این قرار بوده که فردی خودرواش را زمانی که 80 میلیون قیمت داشته به قیمت 85 میلیون تومان بیمه بدنه می کند. دست بر قضا خودرواش به سرقت می رود و وقتی برای گرفتن خسارت به شرکت بیمه مراجعه می کند.
به گزارش ندای گیلان،تفسیر دل‎به‎خواه و یک طرفه بیمه‌گر از یک تبصره موجب وارد آمدن زیان جدی به صاحبان خودرو شده است
«هشت ماه بود که منتظر شنیدن خبر پیدا شدن ماشین بودم و این خبر را در روزی به من دادند که دو روز قبلش چک خسارت به مبلغ ۶۸ میلیون را از بیمه دریافت کرده بودم.» این شروع قصه تلخ صاحب خودرویی بود که خودرواش به سرقت رفته و بعد از هشت ماه پیدا شده بود. اما چرا تلخ؟ برای دانستن ماجرا و دردی که برخی بیمه ها به مال‌باختگان وارد می کنند، با ما همراه باشید.
ماجرا چیست؟
داستان پیدا شدن ماشین فردی که بعد از گرفتن چک بیمه سرقت خودرواش می خواهد خودرواش را پس بگیرد بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی داشت. داستان از این قرار بوده که فردی خودرواش را زمانی که ۸۰ میلیون قیمت داشته به قیمت ۸۵ میلیون تومان بیمه بدنه می کند. دست بر قضا خودرواش به سرقت می رود و وقتی برای گرفتن خسارت به شرکت بیمه مراجعه می کند  به او می گویند باید برای گرفتن خسارت سه ماه از گزارش پلیس بگذرد. در این حین قیمت خودرو ناگهان افزایش چشمگیری پیدا
می کند و دو برابر می شود. اما شرکت بیمه به مال باخته اجازه الحاقیه زدن نمی دهد. بیمه برای این فرد چک خسارت به مبلغ۶۷ میلیون تومان صادر می کند و به فاصله خیلی کم پلیس خبر پیدا شدن خودرواش را می دهد و وقتی برای عودت پول به بیمه گر مراجعه می کند بیمه گر با توجه به افزایش قیمت خودرو حاضر به عودت پول نمی شود.
تبصره‌ای با تفسیری سودجویانه
در قانون بیمه تبصره ای وجود دارد مبنی بر این که اگر خودرو قبل از یک سال پیدا شود بیمه‌گر موظف است خودرو را بفروشد و مبلغ را پس از کسر مبلغ پرداختی به بیمه‌گذار عودت دهد.  اما این ماجرا وقتی دردناک‌تر می‌شود که بدانیم بیمه‌گر این قانون را دل‌به‌خواه و یک‌سویه تفسیر و بر مبنای آن عمل می‌کند؛ این گونه که مجاز است خودرو را به هر قیمت بفروشد و تنها به مقدار فرانشیزی که از بیمه نامه مشتری کم کرده بود، به وی عودت دهد. یعنی خودروی فرد را به قیمت روز به دو برابر قیمت ثبت شده در بیمه بفروشد و تنها مابه التفاوت مبلغ ثبت شده و مبلغی را که به وی داده‌است پرداخت کند! البته به گفته برخی کارشناسان حقوقی در حقیقت روح این قانون این است که بیمه‌گذار زیان نبیند، اما با چنین تفسیری، محلی برای تحصیل سود بیمه‌گر شده است.
سارقان و بیمه به یک اندازه خسارت می‌زنند؟
با نگاهی به ماجرا می بینیم که این فرد اگر خودرواش را بیمه بدنه نکرده بود، اکنون در نهایت خسارت وارد شده به وی تنها به میزان صدمه‌های خودرو در نتیجه سرقت بود و حتی در حالت بدتر، با فرض این که خودرو پیدا نشده بود ، باز هم به همان میزان ۸۰ میلیون زیان کرده بود که اکنون با برخورداری از بیمه بدنه هم همان حدود زیان دیده است. این در حالی است که شرکت بیمه گذار از این قرارداد مبلغی حدود ۸۰ میلیون سود به دست آورده است!