بی‌تردید ملت‌های آزاده و وجدان‌های بیدار جهان چهره پلشت این رسانه‌ها که با تکیه بر شعار حقوق بی‌بشرشان، اهانت را شیوه خود قرار داده و با دوگانه مضحک حقوق بشری و با سواستفاده از ابزار رسانه، بانگ اهانت و حقوق نابشر در جهان سرودند را می‌شناسند و بر پوشالی بودنشان اذعان دارند.

به گزارش ندای گیلان از رشت،مهدی پارسا در اقدام نشریه فرانسوی یادداشتی نوشت:

این بار هم دنیای غرب، بر دوگانگی شعارهای پوشالی‌شان صحه گذاشته و برمدار اهانت در اقدامی بی‌خردانه مرجعیت ایران اسلامی را نشانه گرفت تا به خیال خود شانیت مرجعیت دینی و سیاسی ایران اسلامی را خدشه دار کند بی‌آنکه بدانند شانیت که الهی باشد با این دست فعالیت‌های شنیع و غیرحرفه‌ای از بین نمی‌رود.

بی‌تردید ملت‌های آزاده و وجدان‌های بیدار جهان چهره پلشت این رسانه‌ها که با تکیه بر شعار حقوق بی‌بشرشان، اهانت را شیوه خود قرار داده و با دوگانه مضحک حقوق بشری و با سواستفاده از ابزار رسانه، بانگ اهانت و حقوق نابشر در جهان سرودند را می‌شناسند و بر پوشالی بودنشان اذعان دارند.

چقدر زبون و پستند که به خیال خام خود از ابزار رسانه می‌خواهند مکر شیطانی بیافرینند اما یادشان رفته که ملت هوشمند ایران اسلامی، هنرمندان و اصحاب محترم رسانه به عنوان افسران جنگ نرم با بصیرت و هوشیاری همیشگی پاسخ دندان‌شکن به قداره‌کشانی می‌دهند که برای زیاده خواهی‌های خود جسارت و اهانت را پیش گرفته‌اند.

مرجعیت دینی و سیاسی ایران اسلامی همچون چراغ فروزانی است که هیچ‌گاه با تزویر سران غربی و پوچ‌انگاری استعمارگران نابخرد غربی با ژست‌های به ظاهر شیک اروپایی هرگز خاموش نمی‌شود و پرواضح است این اقدام موهن نشریه مبتذل فرانسوی نشان از سردرگمی و هراس از نقش و وجود ارزشمند مرجعیت دینی و سیاسی ایران اسلامی است.

ایستادگی و مقاومت ایران اسلامی خوی وحشیگری جوامع غربی را برای ملت‌های آزادی‌خواه جهان برملا کرده و اقتدار و استقلال ملت بصیر و هوشمند ایران اسلامی همچون استخوانی در گلوی استعمارگرانی شده که همه هدفشان نابودی جمهوری اسلامی ایران است اما خوب میدانند که‌این پرچم ماندگار است و روسیاهی‌اش میماند برای روبه صفتان و باید بدانند؛ آب دریا به دهان سگ نجس نمی‌شود.