معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: شالیکاران استان تا کنون ۱۴۷ هزار هکتار از ۲۳۸ هزارهکتار شالیزار‌های گیلان، را نشا کرده اند.

به گزارش ندای گیلان از رشت،سید علی موسوی با اشاره به نشای ۶۲ درصدی شالیزار‌های گیلان افزود: شالیکاران با توجه به تقویم زراعی مزارع خود را آماده برنجکاری کنند و توصیه‌های کارشناسان را جدی بگیرند.

وی اضافه کرد: ۲۳۸ هزار هکتار مزارع گیلان شخم زده شده و کار خزانه گیری برنج در شالیزار‌های نیز به اتمام رسیده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به بارش‌های اخیر افزود: شالیکاران ورود و خروج شالیزار‌ها را باز بگذارند و زهکشی در شالیزار‌ها را جدی بگیرند تا از خسارت‌های احتمالی پیشگیری شود.

علی موسوی با اشاره به اهمیت کشت مکانیزه گفت: ۸۵ درصد از شالیزار‌های گیلان هم مکانیزه کشت شده است.

وی کشت مکانیزه را در کاهش هزینه ها، افزایش توان تولید و افزایش درآمد کشاورزان موثر دانست.