نماینده امور آب مرکزی در حوزه منابع آب شهرستان رودبار گفت: ۹ حلقه چاه غیرمجاز در روستای دارامحله سندس این شهرستان مسدود شد.

به گزارش ندای گیلان از رشت، افشین جارچی نماینده امور آب مرکزی در حوزه منابع آب شهرستان رودبار گفت: در راستای اجرای ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱، با حضور نمایندگان این امور و عوامل انتظامی کلانتری توتکابن، نه حلقه چاه غیرمجاز محفوره پر و مسلوب المنفعه شد.

جارچی افزود: نه حلقه چاه مورد اشاره در روستای دارامحله سندس از توابع بخش رحمت آباد شهرستان رودبار به منظور استفاده غیر مجاز کشاورزی حفر شده بودند که با اقدام قضائی پر و مسلوب المنفعه شدند.